Afr Tuisblad / Home    Gedigte / Poems    Kuns / Art  Toerisme / Tourism     Web Ontwerp / Website Design
 Email / E-pos    Africa4U Tuisblad / Home page


Adverteer jou B&B of gasteplaas (of enige ander bedryf) 
teen uiters redelike pryse!
Advertise your B&B or guestfarm (or any other business) 
at very affordable prices!

Ontwerp van volle webtuistes
Design of full website
s

Inligtingsbydraes welkom 
Info input welcome 

Webtuiste-huisvesting
Web hosting

Skakel met ons
Link with us

 

Africa4U is gestasioneer in Kimberley, Noordkaap Provinsie, Suid-Afrika.

Ons doelstelling is om professionele webtuiste-ontwerp en ander promosiemateriaal aan te bied teen bekostigbare pryse aan 'nn ieder en 'nn elk. Of jy 'nn grootwildjagter is,  'nn eienaar van 'nn gasteplaas, gastehuis of enige ander besigheid wat die nut en voordeel van 'nn webtuiste vir jou besighedi besef, of reeds 'nn webtuiste het maar geen besoekers daarop kry nie, dan is jy nou op die regte plek! 

Verder bevorder ons die idee van "plaaslik is lekker" - hoekom na Johannesburg gaan vir die ontwerp van jou webtuiste teen onbekostigbare ho pryse as jy dieselfde (of selfs beter?...) diens plaaslik kan kry teen 'nn baie meer beskaafde koste.

Africa4U is based in Kimberley, Northern Cape, South Africa.

We aim to bring professional web sites and other promotional material within affordable reach of each and every person. Whether you are a professional hunter, tour guide, have a guest house, business or just need a proper web site as an individual, you have come to the right place. 

Furthermore we encourage the "local is lekker" concept - why go to
Johannesburg for a web site at unaffordable high prices when you can get the  same (better?..) result locally at a more civil cost?


Ons bedryf 'nn toerisme webwerf, Africa4U, waarop ons poog om Suid-Afrikaanse Toerisme te ondersteun en ook aan buitelandse besoekers die geleentheid te bied om op die web na foto'ns van SA bestemmings ensovoorts te kyk en hul hierheen uit te nooi. Ons wys die besoekers wat om te kom sien, doen en waar om te bly tydens hul SA besoek. 

WEBTUISTE ONTWERP
Ons ontwerp hand-pas (en sak-pas!) webblaaie en -tuistes vir ons klinte en waarborg 100% tevredenheid. Ons sit letterlik saam met die klint indien moontlik en werk aan die ontwerp totdat hy/sy 100% tevrede is - of jy nou terugvoer-vorms, banniere,  tellers, statistieke, animasies of net 'nn spesiale en unieke webtuiste soek... moenie verder soek nie.

Vir die ontwerp van 'nn volle webwerf: Tans is ons ontwerpkoste per bladsy R570, wat alle skandeerwerk en optimisering van foto'ns ens insluit, asook enige vorms, animasies, programmering om die werf soekenjin-vriendelik te maak. Ons waarborg jou dat jy NIE net maar nog een webwerfeienaar tussen miljoene ander op die internet gaan wees waarvan niemand weet nie!  E-pos ons vir 'nn sakpas kwotasie spesiaal vir jou behoeftes.

Gaan kyk na die volgende webwerwe wat ons ontwerp het en besluit self! Kontak gerus die betrokke klinte en vra hulle wat hulle van ons diens dink!

We have a tourism website, Africa4U, where we endeavour to promote South African Tourism and where foreign visitors can look at pictures of SA destinations. We want to invite them to our beautiful country. With this we hope to show them what to see, what to do and where to stay in SA. 

WEB SITE DESIGN
We create custom-made web sites/pages for our clients and guarantee their satisfaction! We literally sit with you and keep working on the design of  your web site until you are 100% satisfied - whether you want feedback forms, banners, counters, stats, animated effects or just that special unique web site... look no further. 

Design for full website: Currently our design cost per page is R570, and this include all scanning and optimizing of graphics, forms, animations, programming for  search engine friendliness etc. We guanrantee you that you will NOT be just one of the millions other website owners on the internet that nobody knows about! E-mail us for a custom-made affordable quotation specifically for your needs.

Please have a look at the following websites designed by us, and decide for yourelf. You are welcome to contaact these clients of us for reference!

Check out some of the web sites created by Africa4U: 
www.gariepfees.co.za www.reflecto.co.za
www.laerskoolnewton.co.za www.museumsnc.co.za
www.huntersgame.co.za www.wincosandblasting.co.za
www.tarentaalrandsafari.co.za www.debeersguesthouse.co.za
www.marricksafari.com www.marrick-safari.com
www.karoohoogland.co.za www.heilbron.info
www.diamantveld.co.za www.guestfarm.co.za
www.aquariusselfcatering.co.za www.thotalodge.co.za
www.whag.co.za (William Humphreys Art Gallery)
www.barneybarnato.co.za www.lashlerouxsafaris.co.za

 

INTERNET ADVERTENISIES
Op Africa4U se webtuiste sal u sien dat ons in elke provinsie onderafdelings het soos Akkommodasie ens. Op hierdie bladsye bied ons geleentheid aan eienaars van gasteplase, gastehuise, jagters en enigiemand om sy/haar besigheid te adverteer.

DAAR IS 2 OPSIES: 
OPSIE 1: R120 per jaar
: Hierdie werk soos 'nn "small" in 'nn koerant - die besigheid se naam word genoem, en 'nn algemene beskrywing van die besigheid met kontakpersone en -inligting word gegee. As hulle 'nn webtuiste en epos het, word hierdie skakels daarheen geaktiveer. 
OPSIE 2: R570 per jaar: Hierdie is 'nn volblad web- advertensie, byna soos 'nn kleurbrosjure, met fotos, inligting, kontakdetails en vele meer. Kyk na Ko-Ka Tsara Bush Camp vir voorbeeld hiervan.

TREK GRATIS VOORDEEL: As u opsie 2 wil uitoefen, en u kry nog 6 ander persone ook vir opsie 2, kry u u jaar se advertensie verniet. 

INTERNET ADVERTS
The Africa4U website has links to the various provinces, and under them there is further links to accommodation etc. We offer adverts on these pages for tourist-related businesses like guesthouses, guestfarms, hunters or anyone who wants to advertise his/her business.

WE OFFER 2 OPTIONS:
OPTION 1: R120 per year: This option is similar to a small add in a newspaper - the business'ns name and general description thereof are mentioned, as well as contact persons and info. If the business has a website or email address, it will be activated.

OPTION 2: R570 per year: This is  a full page advert, almost like a colour brochure, with photogrtaphs, info, contact details and much more. See Ko-Ka Tsara Bush Camp as an example.

TO YOU ADVANTAGE FOR FREE:  If you choose option 2 and can get 6 other people for the same option, then you can get your year'ns advert for free!

Web-HUISVESTING: Ons bied -
 • Domeinnaam-registrasie: Moeg om jou laaaang, moeilik onthoubare webadres te probeer onthou? Ons het die antwoord! Registreer jou eie domeinnaam en kyk nooit weer terug nie. Jy kan 'nn kort, beskrywende en unieke naam kies vir jou webtuiste - bv:
  www.jounaam.co.za or 
  www.jounaam.com
 • Ons bied webhuisvesting aan teen kompeterende pryse
 • Indiening van jou webtuiste na Soekenjins
 • Ons genereer "meta tags" om jou webblaaie soekenjin-vriendelik te maak

WEB HOSTING: We offer -

 • Domain name registration: Tired of your long, endless, difficult-to-remember web address? We have the answer! Register your own domain name and never look back. You can now have a short, descriptive and unique name for your web address - for example: www.yourname.co.za   or   www.yourname.com

 • Hosting of your web site at competitive prices

 • Submission to Search Engines

 • Generating meta tags to make your pages search engine friendly

Skakel met ons
Indien jy bereid is om van jou webtuiste 'nn skakel op te sit na ons s'nn toe, is jy welkom - dan plaas ons een terug  na jou tuiste. Hoe meer skakels mens heen en weer van en na jou webtuiste het, hoe belangriker ag die soekenjins joutuiste en hoe beter word jy gelys. Dit is tot almal se voordeel om wedersydse skakels te h.
Link with us
If you are prepared to put up a link to our website from yours, we can link back to you. The more links a website have to and from it, the higher search engines will rate your importance and the bette your listing will be. So it is very important to have as many links as possible.
Inligtingsbydraes welkom 
Indien jy enige bydraes het oor agtergrond-inligting van dorpe ens. (nie advertensies), is jy welkom om dit aan ons te stuur sodat ons ons Africa4U webtuiste kan uitbou. Dan sal ons besluit waar dit gebruik kan word. Hoe meer inligting ons het oor die land hoe beter. Enige spesiale aankondigings soos skoue ens. kan ons ook opsit om sodoende die ander mense daaroor in te lig.
Info input welcome 
If you can assist us with information on towns etc. (no advertising), we will appreciate it. With this we can build on our website info. The more info we can put on regarding our country the better. We can even put up coming events so that other people will know about it.

Afr Tuisblad / Home    Gedigte / Poems    Kuns / Art  Toerisme / Tourism     Web Ontwerp / Website Design
 Email / E-pos    Africa4U Tuisblad / Home page

 

Opgedateer op / Updated on
07 September 2009

Africa4U 2003