• Afr Tuisblad / Home  •  Gedigte / Poems  •  Kuns / Art  • Toerisme / Tourism  •   Web Ontwerp / Website Design •
•  Email / E-pos  •  Africa4U Tuisblad / Home page •

Nα skool het ek kuns gaan studeer aan die Technikon OVS (nou VS) en gespesialiseer in Beeldhou. Ek het my Hoλr Diploma in Beeldende Kunste in 1990 behaal. 

In 1991 het ek begin werk by die McGregor Museum, in Kimberley (www.museumsnc.co.za), en ek was daar vir amper 14 jaar. In Julie 2004 het ek begin by die William Humphreys Kunsmuseum, waar ek die kuratoriale assistent is. - Diι plek is baie meer in my kraal!

Gedurende 2002 was ek gekies as 1 van 10 kunstenaars uit die Noordkaap wat opgeneem is in 'nn span wat gewerk het aan die nuwe Wetgewersgeboue in Kimberley. Ek is na hierdie projek toe gesekondeer deur die museum. Ek het dit baie geniet, aangesien ek weer vir 'nn slag my hande in klei kon druk, en ook weer gesweis (!) het en met veselglas en gips kon werk. Sien die foto'ns van hierdie projek hieronder.

After school, I went to Bloemfontein and studied Fine Arts at the Technikon Free State. I got my Higher Diploma Fine Arts in 1990, with Sculpture as my major subject.

In 1991 I started working at the McGregor Museum. Here I stayed for almost 14 years. In July 2004 I began working at theWilliam Humphreys Art Gallery, as curatorial assistant. This is much more in my direction of interest!

During 2002 I was chosen as one of ten artists from the Northern Cape to work on an art project for the new Legislature Buildings in Kimberley. This I enjoyed thoroughly, as I could work in clay, plaster of Paris and fibreglass for a change, as well as doing some welding again! See photos below of these buildings.

Nuwe wetgewersgebou, Kimberley            New Legislature Building, Kimberley
2shapescement.jpg (13462 bytes)
Organiese vorms, gegiet in sement. Sommiges is gemosaiek met klein teλls. 
Organic shapes casted in cement; some have been covered with small mosaic tiles
premierbuilding.jpg (70643 bytes)
Die Premiersgebou. Op die twee bruin mure is 2 figure aangebring dmv halfmaanvorms wat in mure vasgeheg is. Sien volgende foto.
The Premier'ns Buidling. On the brown walls there are 2 figures, made by half round shapes cemented into the walls. See next picture.
figurewalls2.jpg (16719 bytes)
Een van die 2 figure - elk het omtrent 240 halfmaanvorms benodig. Elke vorm is op sy beurt gemosaiek.
One of the 2 figures. Each used about 240 half round shapes, which was eventually mosaiced.
heroewall.jpg (26329 bytes)
Helde muur. Hier is portrette van mense wat belangrike bydraes in die samelewing gemaak het, maar nooit daarvoor erken is nie, uitgebeeld dmv mosaiekwerk. Elk is ongeveer 1 m hoog. Hierdie muur is meer as 10 m hoog.
Heroes'n wall - Here is portraits of people who has made contributions towards the community, but who has never been recognised for it. Those portraits are mosaic work, each aut 1 m high. The wall  is higher than 10 m.
inthemaking.jpg (79493 bytes)
Twee van die kunstenaars besig met 'nn mosaiekwerk.
Two of the artists busy with a mosaic.
madiba.jpg (28846 bytes)
Mandela se gesig pryk ook hier in mosaiekwerk.
Mandela'ns face in mosaic.
mbeki.jpg (24664 bytes)
Thabo Mbeki
shapes.jpg (19979 bytes)
Hier word die sementvorms gemaak.
Some of the cement shapes being made.
shapescement.jpg (13173 bytes)
'nn Paar van die sementvorms teen die mure.
Some of the organic shapes against the walls.
symbolsofgovernance.jpg (131851 bytes)
Embleme van die regering (wette, menseregte ens.)
Emblems of governance.
tower.jpg (17394 bytes)
Die toring - in die gat gaan die persoon staan wat die skare onder in die amfiteater gaan toespreek.
The tower - the opening is there for persons to stand in when they address the crowd in the amphitheatre below.
mvc-001s.jpg (19921 bytes)
Een van die gesigte word gemaak.
One of the faces being made.
mvc-002s.jpg (20465 bytes) mvc-003s.jpg (30100 bytes) mvc-004s.jpg (26935 bytes) mvc-005s.jpg (28258 bytes)
mvc-006s.jpg (23395 bytes) Open mine  Die oopmyn - gemosaiek.
The Open Mine in mosaic.
Oppenheimer Gardens and Municipal Building (left)
Die Oppenheimer Tuine en Munisipale geboue links
The OppenheimerGardens and Municipal buildings. (left on pic)
Verder, in die bietjie vrye tyd wat ek het, ontwerp en maak ek stapklippe ("stepping stones") vir tuine. Tans het ek 4 verskillende ontwerpe, nl. twee verskillende paddas, 'nn geitjie en 'nn skilpad. Ek wil dit later op bestelling maak word, en ek beoog om veral te lewer aan kwekerye.

Ek speel ook nou met my nuwe borduurmasjien, en kan daarmee enige ontwerp soos 'nn logo of prent borduur.

  In the free time I have left, I work on new ideas for stepping stones for gardens. At the moment I have 4 different designes, namely 2 frogs, a gecko and a tortoise. These I want to make on order later on, and I aim to have my main outlet at nurseries.

I also have a embroidery machine now, with which I can do custom-made embroidered logos and pictures.

• Afr Tuisblad / Home  •  Gedigte / Poems  •  Kuns / Art  • Toerisme / Tourism  •   Web Ontwerp / Website Design •
•  Email / E-pos  •  Africa4U Tuisblad / Home page •

 

Opgedateer op / Updated on
07 September 2009

© Africa4U 2003